Om

Vi är nya personer i Sverige. Vi kommer från Irak, Syrien, Afghanistan och Eritrea.
Vi kommer till Eskilstuna därför att våra kompisar och vår släkt bor här.

Vi har varit i Sverige mindre än två år.
Vår första skola i Sverige var SPRINT (Internationella enheten) i Eskilstuna .
Nu vi studerar vi på Rekarnegymnasiet .

Alla eleverna i vår klass bor i Eskilstuna. Det finns elever som bor med sin familj och det finns elever som bor själva eller i familjehem.
Vi studerar matematik, svenska, handel, bild och idrott. Vi vill lära oss svenska och gå på gymnasiet.
Vi är 16-18 år gamla.
Och vi är glada att vara i Sverige.