Vi är i skolan gör som grupp, alltid vi funderar tillsammans, eftersom det finns samarbeta oss.
Vi försöker prata svenska tillsammans, därför att all elever kommer för lära svenska.
Den gruppen har elever kommer från olika länder och talar många språk.
På skolan träffar vi och hjälpa för varandra. Det finns inte rasist bland oss och den gruppen har respekt för all eleverna. Ibland den gruppen har olika åsikt och ha också nya tips och råd om studerar.
På framtiden funderar vi studien kompletterar och studerar olika universitet, eftersom vi tycker om studie och vi tror det rätt funderar.
Lycka till alla.